SRS Premium Sound for HP

SRS Premium Sound for HP 1.12

Miễn phí
Manages and updates HP speakers and headsets
Người dùng đánh giá
4.0  (44 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.12.7600 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
SRS Labs, Inc.
Access the software components of HP Thin USB Powered Speakers and HP Business Headset via the user interface of the utility featuring multiple drivers updates and error repair tools. It optimizes the audio output of supported hardware models in the system.
Cái gói này chứa các tài xế và softpaq ứng với GUI cho SRS Premium Sound Mềm dùng bởi HP Mỏng USB thể bật Loa và HP Việc tai nghe được hỗ trợ ở màn hình mẫu đó đang chạy trốn trong một hỗ trợ hoạt động.
Thông tin được cập nhật vào: